Youth Leadership Academy

“Youth Leadership Academy”
8 – 14 May 2017 Bansko (Bulgaria)

Tréningový kurz “Youth Leadership Academy”, uskutočnený v dátumoch od 8.-14. mája v Bulharsku, bol zameraný na podporu európskej spolupráce a spolupráce medzi členskými krajinami Európy, zdieľanie vhodných spôsobov bojujúcich proti nezamestnanosti mládeže, vytvorenie a rozvoj udržateľných sietí medzi organizáciami v oblasti mládeže a športu, zdieľanie a výmenu názorov o nezamestnanosti a podnikaní v rôznych krajinách Európy a tiež na diskutovanie o tom, ako môže neformálne vzdelávanie pozitívne pôsobiť na zamestnanie a zamestnanosť mládeže.