Future Vote

“Future Vote”
14-22.06.2017
Poronin/Zakopane/Kraków, Poland

Mládežnícka výmena s miestom konania v Poľsku v dňoch od 14. do 22. júna sa týkala zapojenia mladých občanov do verejného života a aktívnej participácie na voľbách. Počas tohto týždňa sa využilo neformálne vzdelávanie, diskusie, workshopy, tímové práce, brainstorming, energizery a vyhodnotenia. Projekt zabezpečil nárast občianskeho povedomia a ukázal mládeži že je dôležité využiť svoje občianske práva, taktiež mal dopad na rozvoj prostredia a zvýšil záujem mládeže zapájať sa do spoločenského života a občianstva.