Projekt Tackling radicalisation through education and youth work

„Projekt Tackling radicalisation through education and youth work“
24. 10. – 01. 11.2016, Bonefre, Taliansko, 32 účastníkov z 10 krajín

V dňoch 24.10. – 01.11. 2016 sa trojica Slovákov zúčastnila tréningového kurzu v talianskom Bonefre. Téma bola dosť aktuálna, zvlášť pri pomeroch v dnešnej dobe a reflektovala na to, čo sa okolo nás deje. Zaoberala sa radikalizáciou mladých ľudí. Účastníci sa snažili pomenovať hlavné príčiny, vedúce k radikalizácii mládeže a naučili sa identifikovať znaky, ktoré môžu v neskoršom období prerásť až do radikálnych činov. Participujúci sa prostredníctvom diskusií mohli zlepšiť v akceptovaní iných názorov, ktorých vzhľadom na to, že zúčastnených bolo až 10 krajín, bolo určite neúrekom, a túto toleranciu môžu posúvať aj ďalej.

Viac informácií o tejto zaujímavej problematike je možné nájsť na facebookovej stránke:

https://www.facebook.com/EyePreventRadicalization/?fref=ts