Youth and EU

“Youth and EU” Serbia
23. – 30. január 2016, Belehrad, Srbsko, 30 účastníkov z 10 krajín


Prvý mesiac nového roka uzatvára tréningový kurz v Belehrade za účasti krajín Európskej únie a krajín západného Balkánu, kde nás reprezentovala trojica Slovákov. Ústrednou témou projektu bola Európska únia a počas týždňa sa účastníci bavili aj o témach ako je občianstvo EÚ, hodnoty Únie, integrácia nových krajín, rozširovanie Únie, či aktívna účasť občanov pri tvorbe rozhodnutí v rámci EÚ. Projekt mal priniesť nové, inovatívne prístupy k účasti občanov EÚ v oblasti reforiem a integrácii krajín západného Balkánu EÚ. Debaty sa nevyhli ani aktuálnym témam ako je vrastajúca islamofóbia, rastúci počet konfliktov radikálnych náboženských skupín a to nie len v Európe, ale celosvetovo. Tréningový kurzu umožnil okrem nadobúdania cenných vedomostí a výmeny pohľadov občanov európskych štátov na aktuálne otázky aj možnosť lepšie spoznať najväčšie a zároveň hlavné mesto Srbska.