Encouraging Entrepreneurship Employability Among Disadvantaged Youths

 “Encouraging Entrepreneurship Employability Among Disadvantaged Youths’’
04. – 10.10.2015, Stockport, Spojené kráľovstvo, 30 účastníkov
Ako povzbudiť záujem a aktivity o podnikanie medzi mladými? Aj to je jedna z tém, ktorej sme sa venovali na projekte v Anglicku počas októbra. Spolu s ďalšími 25 účastníkmi zo Spojeného kráľovstva, Jordánska, Turecka, Moldavska a Libanonu sme sa počas jedného týždňa zaoberali súčasnými problémami a hrozbami, ktorým čelí obyvateľstvo vo všetkých krajinách, nezamestnanosť, ekonomická izolovanosť, vylúčenie zo spoločnosti a individualizmus. Jedným z cieľov projektu bolo posilniť povedomie o pracovnej migrácií nielen v rámci EÚ ale aj mimo nej, a to práve s krajinami, s ktorými má EÚ silné väzby. Prostredníctvom rôznorodých aktivít, cez rôzne debaty, workshopy, ale aj športové aktivity sme sa počas týždňa naučili ako lepšie čeliť týmto problémom a zistili sme, ako nadobudnuté poznatky čo najlepšie využiť vo svojej práci.