Homogeneous

Homogeneous
London, United Kingdom, 2nd – 10th September 2017

Cieľom projektu, ktorý sa konal v Londýne, v dňoch od 2.-10. septembra, bolo rozvinúť všeobecné porozumenie konceptu vedenia a skúmanie nástrojov pre jeho propagáciu medzi skupinami mladých ľudí v spoločnosti, skúmanie konceptu podnikania a jeho využitia v osobnom aj profesijnom živote účastníkov, výmena overených postupov pre inovatívne mládežnícke projekty potláčajúce krízy emigrantov, vyvíjať nové nápady a partnerstvá medzi zúčastnenými krajinami, rozvinúť kompetencie účastníkov, ich kreativitu a vzdelávacie metódy.