Diversity and Inclusion for Youth – Do it Yourself

„DIY: Diversity and Inclusion for Youth – Do it Yourself“
13th – 21st of August 2017. Pärnu Estonia

Projekt uskutočnený 13.-21.8. 2017 v Estónsku bol cielený pre učiteľov a pracovníkov s mládežou z rôznych krajín Európy s cieľom vybaviť ich kompetenciami neformálneho vzdelávania a podporiť rôznorodosť kultúr a spoluprácu medzi mladými ľuďmi. Účastníkom boli poskytnuté informácie a praktické príklady týkajúce sa zahrňovania a vyčleňovania mladých ľudí, spôsoby a nápady ich riešenia a boja proti nim.