QUEST LOVE

QUEST LOVE
Puck (Poland)
20th-26th of April 2017

Od 20.-26. apríla sa v Poľsku konala mládežnícka výmena „QUEST LOVE“ zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií účastníkov a podporu aktívneho trávenia voľného času, rozvoj udržateľného vývoja, obohatenie sa účastníkov o nové kultúry zúčastnených krajín, minimalizovanie vyčleňovania mládeže pochádzajúcej z odľahlých a menších miest, výučbu dôležitosti miestnych kultúrnych pamiatok a rozvoja európskej integrácie a taktiež na vyvinutie schopnosti účastníkov komunikovať, prejaviť svoj názor a pracovať v rôznorodom tíme.