Entrepreneurial me!

Entrepreneurial me!
16 – 23 March 2017
Wieliczka, Poland

Projekt s názvom „Entrepreneurial me!“, ktorý sa konal v Poľsku od 16. do 23. marca bol zameraný na zlepšenie podnikateľských schopností mládeže zo Slovenska, Talianska, Bulharska a Španielska. Počas tohto týždňa účastníci diskutovali na tému čo je podnikanie a čo je potrebné k tomu aby sme sa stali podnikateľmi. Súčasťou projektu bola aj prezentácia dvoch veľkých spoločností (“The Salt Mine” and “4F company”), ktoré s účastníkmi zdieľali ich podnikateľské skúsenosti a obohatili ich tak o mnoho rád a nápadov.