Sensory Culture and Occupational Path

„Sensory Culture and Occupational Path“
10. – 20. 10., Voronet, Rumunsko

V dňoch 10.10.-20.10. sa v rumunskej dedinke Voronet konal tréningový kurz s názvom Sensory Culture and Occupational Path. Na kurze sa stretlo 34 účastníkov z 15 krajín, medzi nimi aj dvaja Slováci, vyslaní našou organizáciou.  Hlavným cieľom tréningu bolo objavenie  rôznych možností využitia zmyslového vnímania a jeho rozvoj, účastníci sa zamerali aj na metódy, ktorými pomôžu mladým ľuďom nájsť svoju budúcu kariéru.

„V prvej časti projektu sme zisťovali, ako využívame naše zmysly a ako sú potrebné v živote. Následne sme absolvovali test, aby sme zistili, ktorý je náš hlavný zmysel. Podľa výsledkov sme sa rozdelili do skupín, v ktorých sme pracovali až do konca projektu. Spoznávali sme aj rozličné druhy inteligencie, vrátanie emocionálnej a spirituálnej. V druhej časti projektu sme pripravovali hry, pomocou ktorých môžeme rozvíjať zmysly svojich študentov a ako môžeme zmysly využiť pri výbere kariéry.“

V rámci programu navštívili aj miestne pamiatky, kláštor, a v neposlednom rade aj hrnčiarsku dielňu. Dokonca vznikla aj webová stránka s informáciami a výsledkami projektu, bol napísaný aj zahraničný blog a vytvorilo sa video, ktorých odkazy je možné nájsť nižšie. Účastníci sa stretli aj s miestnymi stredoškolákmi a spoločne diskutovali o projekte. Vďaka širokej škále národností mali participujúci skvelú príležitosť spoznať aj iné kultúry a zvyky.

„S účastníkmi projektu sme si dobre rozumeli, vládla priateľská atmosféra. Čas sme trávili spoločne, pri  stolnom futbale, biliarde alebo karaoke. Najviac sa mi páčili národné večery, počas ktorých sa účastníci rozdelili a postupne pripravili prezentáciu svojej krajiny. Sme veľmi radi, že sme sa projektu mohli zúčastniť. Poskytol nám veľa nových skúseností, hlavne pri plánovaní cesty.“

Odkaz na zahraničný blog:
http://lauragonzalez05.wixsite.com/scop

Odkaz na video: