Enhancing Youth Employability through Photography

Enhancing Youth Employability through Photography”
14.10.-23.10.2016, Budapešť, Maďarsko, 30 účastníci

O vplyve vizuálneho umenia, zvlášť fotografie, na náš život sa mali možnosť presvedčiť 30 pracovníci s mládežou, ktorí sa v termíne 14.-23.10. stretli v maďarskej metropole.

Jedným z cieľov projektu bolo poskytnutie dostatočného priestoru a príležitostí na sebarealizáciu v oblasti vytvárania fotografií i vlastných portfólií, používania digitálnych programov, simulácií pohovorov a určitý čas bol venovaný aj skupinovým diskusiám. Všetky tieto aktivity mali napomôcť či pripraviť participantov na úspešné uchytenie sa na trhu práce a tieto poznatky môžu posúvať aj ďalej.

Vďaka medzinárodnému prostrediu si zúčastnení mohli obohatiť vlastné vnímanie a porovnať, ako tie-ktoré situácie prebiehajú v iných krajinách. Veríme, že účastníci odchádzali z projektu motivovaní a pripravení čeliť trhu práce.