Youth Management for Youth Development

 “Youth Management for Youth Development”
30.jún – 9.júl 2016, Zakopane, Poľsko, 33 účastníkov z 11 krajín   
Nádherné prostredie poľských Tatier a mesta Zakopane v Poľsku bolo miestom konania tréningového kurzu určeného pre 33 účastníkov z jedenástich krajín. Počas tohto tréningu sa venovali rozvoju vedomostí a kompetencií pracovníkov s mládežou v oblasti manažmentu medzinárodných projektov, s hlbším zameraním sa na Erasmus+ projekty a programy EÚ. Bola im predstavená myšlienka európskej integrácie prostredníctvom využitia a rozvoja neformálneho vzdelávania a interkultúrneho dialógu, zaoberali sa otázkou kvality medzinárodných projektov, posilnili medzinárodnú spoluprácu, prehĺbili aj svoje schopnosti v oblasti kreativity a podnikavosti mladých ľudí a vymenili si aj vlastné skúsenosti v oblasti implementácie projektov na národnej a nadnárodnej úrovni.
Viac o projekte a spolupráci so SYTEV od účastníčky tréningového kurzu:
„Moje dojmy zo spolupráce s organizáciou SYTEV sú veľmi pozitívne. Hlavný organizátor, Lukáš, bol so mnou pred projektom neustále v kontakte, nechýbali mi žiadne informácie a ak som niečo potrebovala vždy som sa mohla naňho spoľahnúť a všetko zariadil, resp. pripravil. Projekt sa mi veľmi páčil, pretože mi otvoril brány do obrovského množstva možností ako využiť neformálne vzdelávanie pri budúcich projektoch a ako interaktívne komunikovať s ľuďmi z rôznych možných krajín… Všetky aktivity, na ktorých so sa zúčastnila ma v určitom zmysle zmenili a rozvinuli moju osobnosť o krok vpred. Som nesmierne rada, že som mohla byť súčasťou tohto projektu, pretože mi to pomohlo rozvinúť nielen moju osobnosť ale nadobudnúť vzácne skúsenosti a kontakty na ľudí z rôznych krajín, a už teraz sa teším na spoluprácu na ďalšom projekte s organizáciou SYTEV.“