Em4em Empowerment for employment

„Em4em Empowerment for employment“
14. – 21. 11., Wisla, Poľsko, 27 účastníkov z 12 krajín

Od 14. – 21. Novembra mali ďalší mladá ľudia možnosť zúčastniť sa projektu v meste Wisla, Poľsko. Projektu sa zúčastnilo 12 krajín, celkovo 27 participantov, čo poskytlo jedinečné interkultúrne prostredie na neformálne vzdelávanie.

Hlavnou náplňou projektu bolo naštartovať a dodať nádej per tých, ktorí bojujú s nezamestnanosťou. Ako porozumieť krátkodobé i dlhodobé dopady nezamestnanosti na mladých ľudí. Aké voliť správne kroky a prostriedky tejto tematike, ako byť správne namotivovaný, ako premeniť svoje skúsenosti a vedomosti vo svoj prospech.

Program bol vedený na úrovni  doplnený o rôzne energické hry, ktoré účastníkom dodávali silu. Výsledkom bola výmena nápadov a skúseností ako môžu programy Erasmus+ rozvinúť kompetencie mladých, a tým zvýšiť ich šancu na získanie zamestnania. Výstupom bola aj aktivita pre navrhnutie vlastného projektu Erasmus+, ktorý tiež pomôže mladým v tomto smere.

Organizáciu a polohu projektu si naši participanti veľmi pochvaľovali. Vďaka rozmanitému multi-kultúrnemu prostrediu budú na tento projekt ešte spomínať dlho. Nadobudli nie len nové priateľstvá ale aj vedomosti o iných krajinách a hlavnej téme projektu, ktoré neraz zužitkujú v budúcnosti.