Better start Coaching

“Better start Coaching”
24-31 July 2015, Bielsko-Biała, Poľsko, 18 účastníkovBetter start coaching bol ďalším z mnohých zaujímavých tréningových kurzov, ktorého sa zúčastnili aj ľudia vyslaní našou organizáciou. Počas šiestich dní sme sa naučili ako uľahčiť osobný rozvoj pracovníkov s mládežou, ktorých zaujíma ako pomáhať mládeži v zlepšovaní ich možností zamestnať sa. Inými slovami, snažili sme sa naučiť ako môžeme pomôcť mládeži zlepšovať ich možnosti v oblasti hľadania zamestnania.  Cieľom skúsených mentorov bolo naučiť osemnástku zúčastnených nie len ako zlepšiť svoje osobné schopnosti, poznatky a prístupy k samotnému vedeniu, ale aj ako ich následne uplatniť pri svojej práci,  napríklad aj v domovských organizáciách a to vytváraním rôznych aktivít umožňujúcich mladým ľuďom zamestnať sa. Okrem bežných spôsobov našu „výučbu“ dopĺňal aj zaujímavý photocoaching alebo coaching prostredníctvom videa.

To, že sme boli súčasťou ďalšieho skvelého projektu, svedčia aj slová Pavla, ktorý podľa vlastných slov najskôr váhal či sa zúčastniť, kvôli negatívnej predchádzajúcej skúsenosti. „Keď mi kamarátka poslala odkaz na tento projekt, tak som dlhu chvíľu váhal, či chcem ísť ešte na ďalší projekt cez Erasmus+. Nie kvôli obsahu projektu, ale kvôli zlej skúsenosti, ktorú som zažil na poslednom projekte v Grécku.  Aj keď som na začiatku váhal, či ísť do toho a vyplniť registráciu, tak na konci projektu som to rozhodnutie absolútne neľutoval. Týchto 5 dní strávených v cudzom prostredí ma posunulo zase o krok vpred. Veľa zážitkov, skúsenosti a priateľstiev. O tom bol projekt Better Start Coaching, za ktorý veľmi pekne ďakujem usporiadateľom a taktiež odosielajúcej organizácii SYTEV, ktorá sa o nás veľmi dobré starala pred odchodom, počas projektu a taktiež po návrate domov. Tento projekt, ktorý bol vynikajúco zorganizovaný ma utvrdil v tom, že Erasmus+ má zmysel.“