Do not be afraid

“Do not be afraid structured dialogue”
1. – 7. Apríl 2016, Jindřichův Hradec, Česká republika, 15 účastníkov z 5 krajín

Tréningový kurz pod názvom “do not be afraid structured dialogue” bol ďalším z projektov, ktorého sme boli súčasťou spolu s Gréckom, Jordánskom, Talianskom a Portugalskom. Cieľom tréningového kurzu bola výmena skúseností organizácií, či už šlo o skúsenosti pozitívne alebo negatívne, z rokov ich fungovania a praxe. Účastníci mali možnosť naučiť sa, vyskúšať a následne prediskutovať viaceré metódy spojené s aktívnym zapájaním mladých ľudí do činností. Pri hodnotení a diskusiách následne prehodnotili využitie rôznych metód pre rôzne vekové skupiny, rôzne témy alebo z hľadiska kultúrneho, geografického a politického pohľadu a prostredia, z ktorého účastníci pochádzajú.

Pripájame aj pohľad účastníčky Natálie tohto tréningového kurzu:
„Nevedela som čo mám očakávať od tohto projektu, keďže pred tým som na takom projekte nebola. Musím však povedať, že som bola veľmi milo a pozitívne prekvapená. Stretla som zaujímavých ľudí z rôznych kútov sveta, dozvedela som sa nové veci o ich kultúre, a taktiež som im mohla povedať niečo o tej našej. Samozrejme som sa naučila veľa nových vecí o štruktúrovanom dialógu, keďže predtým som o tom toho veľa nevedela… Nevedela som čo mám očakávať od tohto projektu, keďže pred tým som na takom projekte nebola. Musím však povedať, že som bola veľmi milo a pozitívne prekvapená. Stretla som zaujímavých ľudí z rôznych kútov sveta, dozvedela som sa nové veci o ich kultúre, a taktiež som im mohla povedať niečo o tej našej. Samozrejme som sa naučila veľa nových vecí o štruktúrovanom dialógu, keďže predtým som o tom toho veľa nevedela.“