Verbattle

„Verbattle“
01.10 – 08.10.2016, Radikov, Česká republika, 48 ľudí z 5 krajín


Blízko českého Olomouca sa uskutočnila výmena určená hlavne žiakom vo veku od 14 do 19 rokov. Hlavným mottom tejto výmeny sa stalo „Prehovor a zmeň svet“ a počas týždňa sa stala našou hosťujúcou organizáciou česká debatná spoločnosť, ktorá nás viedla k zlepšeniu našich komunikačných a jazykových schopností počas seminárov, na ktorých sme pracovali s informáciami, zapojili sme logiku, formulovali sme vlastné názory a argumenty, naučili sme sa ako vystupovať na verejnosti, zlepšili sem si prezentačné schopnosti a medzikultúrny dialóg, no taktiež sme si posilnili naše racionálne a logické myslenie. Organizátori nás viedli k lepšiemu porozumeniu demokratických hodnôt a ideálov a poukázali na spoločenskú zodpovednosť, a to všetko na tému humanitárna a rozvojová pomoc.

Názory účastníkov:

Som rád, že som sa mohol zúčastniť na projekte s témou Verbattle. Veľmi sa mi páčilo, že organizátori kombinovali prednášky a vzdelávacie aktivity s inými činnosťami. Počas výmeny sme dostali rady, ako správne vystupovať pred publikom a zbaviť sa bariér a predsudkov, ktoré nám pri verejnom prejave bránia. Naučil som sa nájsť správne dôvody, ako presvedčiť zamestnávateľa pri hľadaní práce, aby ma zamestnal.
Bola to úžasná skúsenosť a som rada, že som si vyskúšala debatovanie. Dokonca ma to začala baviť. Dúfam, že sa budem môcť zúčastniť nejakého ďalšieho projektu a získať tak možnosť rozvinúť ďalšie schopnosti. Je skvelé, že existuje taká organizácia ako je SYTEV.