Enterpreneurship as a way to success on a labour market

Enterpreneurship as a way to success on a labour market
Zakopane, Poland
December, 8-15, 2017

Cieľom projektu, ktorý sa konal v Poľsku, v dňoch od 8.-15. decembra, bolo rozvinúť schopnosti a vedomosti účastníkov, ktoré sú dôležité pre momentálny trh práce, podporiť neformálne vzdelávanie a poukázať na príležitosti poskytované informačnými a komunikačnými technológiami, zvýšiť zamestnanosť a situáciu mládeže na trhu práce, propagovať výučbu jazykov, neformálneho vzdelávania a Erasmus+ programu, rozvoj podnikateľských schopností účastníkov a tým vývoj ich iniciatívy, zvyšovanie možností účastníkov na trhu práce vytvorením životopisu a motivačného listu.