European Contact Making Seminar

European Contact Making Seminar
10-16.09.2017
Cracow in Poland

Seminár, ktorý sa konal 10.-16. septembra v Poľsku, bol zameraný na rozvoj mládežníckeho sektora a práce s mládežou v partnerských krajinách a Európe, nadväzovanie kontaktov medzi mimovládnymi organizáciami pre rozvoj a zdieľanie osvedčených postupov a skúseností medzi krajinami, oboznámenie účastníkov o príležitostiach ponúkaných Erasmus + programom, vytvorenie priestoru pre rozvoj kompetencií, skúseností a možností mladých ľudí, ich komunikačných a organizačných schopností, motivácie a manažmentu.