Uč sa, objavuj a podnikaj – organizácia Sewer Street Fest

337718994 3469878563280190 2638808784481025374 n

Dňa 15.3.2023 sa konal workshop Uč sa, objavuj a podnikaj k téme organizovaniu festivalu Sewer Street Fest. Do organizovania festivalu sa angažovala aj naša organizácia Sytev a jedným z hlavných organizátorov bol aj náš lektor Filip Svrček. Pri tejto
príležitosti sa teda spojil s jedným z ďalších organizátorov, Jánom Šoškom, a rozhodli sa ich skúsenosti odprezentovať aj študentom Žilinskej Univerzity na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva.

V úvode workshopu boli účastníci oboznámený s témou podnikania a realizáciou malomestského festivalu. Taktiež bola zhrnutá história festivalu a jeho obsah. Účastníci sa dozvedeli o mikromanažmente, makromanažmente, o preberaní zodpovednosti v jednotlivých segmentov. Jednou z hlavných tém bola aj propagácia festivalu, reklamy ale aj zvýšenie dopytu a dosahu po samotnej udalosti. Účastníci sa dozvedeli viac o formálnej stránke organizovania podujatia a aj o povinnostiach s tým spojených voči riadiacim inštitúciám. Jednou z posledných tém bolo aj samotné financovanie podujatia a vypracovanie potrebnej dokumentácie.

V závere programu bol priestor pre diskusiu a doplňujúce otázky. Filip a Ján opísali ich individuálne skúsenosti a záber ich pôsobenia pri organizovaní. Študenti preukázali záujem o danú tému, aktívne sa zapájali a motivovali nás ďalej pokračovať v týchto aktivitách. Veríme, že ich náš príspevok zaujal a jedného dňa tieto nadobudnuté zručnosti využijú v ich profesnom živote.

338142723 255105620302095 2298692272015670138 n
image 4