Správa o mládeži a diskusia s kandidátmi na primátora KNM

Dňa 29. 10. 2018 sa v YC|Mládežníckej klubovni konal seminár o Správe o mládeži 2018 spojený s diskusiou s kandidátmi na primátora mesta Kysucké Nové Mesto. 

Hneď na začiatku mládeži ako aj kandidátom bola odprezentovaná Správa o mládeži 2018, jej pozadie a dôležité zistenia. Potom jednotliví kandidáti odprezentovali svoje programy pre mládež. Na koniec bol priestor na otázky, ktorý trval viac ako hodinu. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.