Hrdinská cesta

Cez víkend 28. – 30. 09. 2018 sa skupina 18 mladých ľudí, dobrovoľných pracovníkov s mládežou a mladežníckych vedúcich zúčastnilo školenia Hrdinská cesta. 

Toto školenie bolo zamerané na tímovú spoluprácu, zvýšenie participácie mládeže, kritické a analytické myslenie, komunikáciu a projektový manažment. 

Účastníci si počas víkendu vytvorili tímy, v ktorým si naplánovali svoj „Hrdinský skutok“. 

Školenie bude pokračovať 2. víkendom 26. – 28. 10. 2018 kde tieto svoje „Hrdinské skutky“ účastnici odprezentujú. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.