Poď do podnikania – živá kniha

Dňa 21. 11. 2018 sa v YC|Mládežníckej klubovni uskutočnil workshop s cieľom motivovať mladých ľudí cez praktické príklady – živú knihu do podnikania ako aj podporiť ich podnikavosť a zvýšiť kompetencie pre uplátnenie sa na trhu práce. Počas workshopu – diskusie so živou knihou sa rozprávalo o podnikaní, podnikavosti mládeže ako aj o osobnej ceste Stanislava Heľa ako lokálneho podnikateľa so skvelými výsledkami. Mládež bola motivovaná do podnikania a bola predstavená pomoc pri začínaní podnikania. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.