Februárové zasadnutie Mestského mládežníckeho parlamentu

Dňa 04.02.2019 sa konalo v poradí 14. zasadnutie Mestského mládežníckeho parlamentu (ďalej MMP). Z analýzy dotazníkov o potrebách detí a mládeže sa pod vedením Lukáša Hrošovského a Patrika Hylla pripravovali odporúčania pre prácu s mládežou v Kysuckom Novom Meste formou okrúhlych stolov. Ďalej sa stále pripravovala záverečná publikácia a začalo sa pripravovať Memorandum o spolupráci medzi občianskym združením Sytev a mestom Kysucké Nové Mesto. ˇObčianske združenie Sytev začalo spolu s dobrovoľníkmi z MMP pripravovať vzdelávaciu akciu pre gymnazistov „Spoznaj kultúru cez školu“.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.