Školenie mladých lektorov na témy „Bezpečne a bez nenávisti online“

111

V termíne od 5. do 8. októbra 2023 sa v malebnom prostredí Oščadnice v Hoteli Bocy konalo dôležité školenie, ktoré mala za úlohu vyškoliť nových mladých lektorov v oblasti bezpečnosti a prevencie nenávisti online. Školenie ponúkalo intenzívny program zameraný na témy ako stereotypy, predsudky, diskriminácia a rasizmus, pričom sa tieto pojmy podrobne rozoberali a diskutovalo sa o ich dôležitosti v online prostredí.

Jedným z hlavných cieľov školenia bolo poskytnúť účastníkom komplexné zrozumiteľné vysvetlenie týchto kľúčových pojmov. Lektori sa venovali otázkam spojeným so stereotypmi a predsudkami, ktoré môžu viesť k diskriminácii a rasizmu na internete. Diskusie a prezentácie zamerané na tieto témy mali za cieľ šíriť povedomie o rizikách, ktoré na internete hrozia a o spôsoboch, ako im predchádzať.

Okrem teoretického výkladu sa účastníci školenia aktívne zapájali do tvorby workshopov a aktivít, ktoré boli následne navrhnuté na konkrétne témy. Bola tu diskutovaná analýza potrieb a stanovenie cieľov pre jednotlivé workshopy. Taktiež sa rozoberali rôzne metódy a techniky, ktoré by mohli byť efektívnym nástrojom pri výučbe a osvetlení tém bezpečnosti a bez nenávisti online.

Školenie nezabudlo ani na praktický aspekt lektorovania. Účastníci mali príležitosť vyskúšať si riadenie rôznych aktivít a diskutovať o tom, aké sú najlepšie spôsoby, ako zapojiť a motivovať mladých ľudí k diskusii a učeniu sa o týchto dôležitých témach.

Celkovým cieľom tohto školenia bolo pripraviť nových lektorov, ktorí budú mať dostatočné znalosti a zručnosti, aby efektívne šírili povedomie o bezpečnosti a prevencii nenávisti online medzi mladými ľuďmi. Veríme, že títo lektori budú schopní motivovať mládež k otvorenej diskusii o týchto náročných témach a pomôcť im lepšie porozumieť výzvam a rizikám spojeným s online svetom.

Školenie v Oščadnici v Hotelu Bocý predstavovalo dôležitý krok v boji proti nenávisti a diskriminácii online a vytvoreniu bezpečného a inkluzívneho internetového prostredia pre všetkých.

DSC08816 1
DSC08814 1
DSC08830 1