Vzdelávame sa v Oščadnici

Počas víkendu 27. – 29. septembra prebehlo víkendové vzdelávanie v Oščadnici. V piatok podvečer sme privítali účastníkov a zoznámenie prebehlo formou zábavných aktivít. Bolo určené pre členov Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu (ďalej KMMP). Kedže boli medzi nami aj nový členovia, bola to dobrá príležitosť ako sa lepšie spoznať.
Vzdelávanie bolo zamerané na témy ako participácia, práca v tíme, rozvoj komunikačných a prezentačných schopností a kritického a analytického myslenia. Ďalšou časťou vzdelávania bola príprava Koncepcie pre prácu s deťmi a mládežou v Kysuckom Novom Meste na roky 2021-2027. Koordinátori projektu nám priblížili celý projekt a ako si koncepciu predstavujú. Následne sme oslovili členov KMMP, či majú záujem spolupodieľať sa na tvorbe koncepcie. Boli sme prekvapení veľkým záujmom členov KMMP, ktorý nás samozrejme potešil.

Následne sme si vybrali realizačný tím, ktorý bude pracovať na spomínanej koncepcii. Rozdelili sme úlohy a spoločne sme si naplánovali časový harmonogram jednotlivých úloh. Na tomto víkendovom vzdelávaní sme ohodnotili aj dobrovoľníkov, ktorí sa spolu s nami zapojili do Európskeho týždňa dobrovoľníctva a Európskeho týždňa mobility. Dobrovoľníci dostali malé, ale praktické darčeky (eko fľaša, pršiplášť, sada prvej pomoci, ale aj propagačné tričká či iné materiály).


Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Hodina deťom. Realizované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.