Správa o mládeži 2018 na Mestskom úrade

Dňa 27. 08. 2018 sme odprezentovali Správu o mládeži 2018 na zasadnutí riaditeľov základných škôl a školských inštitúcií, ktorými je zriaďovateľ mesto Kysucké Nové Mesto. Cieľom seminára bolo prezentovať Správu o mládeži ako aj jej časti a najdôležitejšie zistenia. Riaditelia škôl ako aj riaditeľka CPPPaP, CVČ a ZUŠ boli zaujatí a veľmi sa im prezentácia páčila. Vedúci odboru školstva L. Vendrinský všetkým zúčastneným preposlal Správu o mládeži 2018, Populárnu verziu správy o mládeži 2018 a ponuku našich aktivít pre školy. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.