V YCčku o Európskych možnostiach

Dňa 27. 06. 2018 sa uskutočnili 2 informačné workshopy v YC|Mládežnícka klubovňa v Kysuckom Novom Meste. Spolu 36 účastníkov sa dozvedelo viac o programe Erasmus+, o možnosti Discover Europe ale taktiež o novom programe Európsky zbor solidarity. Na workshope sa zúčastnili aj osobe, ktoré sa už zúčastnili na mládežníckej výmene alebo tréningovom kurze a teda hovorili svoje skúsenosti, postrehy a zážitky. Oba workshopy boli vedené priateľskou atmosférou, účastníci si odniesli mnoho informačných materiálov a na konci najaktívnejší účastníci dostali aj rôzne propagačné veci vďaka Eurodesk Slovensko. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.