Zdravo to ide v Čadci

Dňa 12. decembra sme usporiadali ďalší workshop na tému Zdravo to ide. Workshop bol určený pre študentov prvého a druhého ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej a a Strednej zdravotníckej školy v Čadci. Počas workshopov sme prebrali témy zdravého životného a po zábavnom energizéri si študenti spravili Test osobnosti pri ktorom strávili dlhší čas. Z testu osobnosti študenti zistili, aké sú ich silné a slabé stránky. Študenti zistili, ako môžu využiť svoje silné stránky a taktiež na čom treba zapracovať. Po diskusii sa vedeli v skupine zhodnúť na tom, kto by mal zohrávať akú úlohu v tíme. Po workshopoch sme si od študentov vypočuli ich spätnú väzbu, študenti zhodnotili čo sa im páčilo, resp. na čom by sme mali popracovať alebo zlepšiť.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.