Spoznaj mimoškolské aktivity

Dňa 3. septembra sa uskutočnili workshopy na strednej škole Gymnázium Hlinská v Žiline. Študentom boli odprezentované mimoškolské aktivity, ktoré im ponúkajú rôzne organizácie či združenia v ich regióne. Na workshopoch bola prezentovaná naša organizácia SYTEV, kde sa venujeme práci s mládežou už 4 roky. Systematicky pracujeme s mládežou v našom meste a okolí. Keďže zastrešujeme YC|Mládežnícku klubovňu a aj Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament, veľa našich aktivít uskutočňujú práve mladí ľudia, ktorí majú záujem meniť svoje okolie k lepšiemu. Pre mládež pravidelne organizujeme herné štvrtky, v klubovni tak môžu stráviť zmysluplne čas so svojimi rovesníkmi. Mládež ma taktiež možnosť sa zapojiť do všetkých našich aktivít, ako je Deň objatí, Letné kino, športovanie a mnoho ďalších iných. Taktiež si samy môžu navrhnúť aktivity, o ktoré by mali záujem

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.