Zisťujeme, čo nám chýba (Januárové zasadnutie KMMP)

Dňa 8. januára sa uskutočnilo už 25. zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Na úvod prebehli nové voľby predsedu a podpredsedu KMMP. Poslanci si zvolili Moniku za predsedkyňu a druhým podpredsedom sa stal Jakub. Poslanci si odhlasovali pravidelné aktivity ako filmové štvrtky a herné piatky a zhodnotili decembrové aktivity. Navrhli si nové aktivity na január a február, ako napríklad Selfie museum day, Popcorn day, Puzzle day, Nutella day, opäť budeme pravidelne organizovať Inšpiratívne raňajky, ktorých témy sa dozviete na našej FB stránke SYTEV. Mládež finišuje s prípravami na prvý Mládežnícky ples, ktorý sa uskutoční 24. januára v Dome kultúry.

Ďalej Matúš prezentoval doposiaľ vykonanú prácu v projekte „Vytvorme to spoločne“ podporeného Nadáciou pre deti Slovenska a pozval mládež na pripomienkovanie pripravovaného dokumentu. Taktiež predstavil nový projekt „Svetové dni v meste“ podporený programom Európsky zbor solidarity. Mládež pripravuje rôzne tématicke dni ako Deň Zeme, Bezpečnosť na internete, Deň výletov, Deň objatí, Deň bublín, Svetový deň prvej pomoci a mnoho iných.

Tieto aktivity boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Hodina deťom a mestom Kysucké Nové Mesto.