Je tu „Správa o mládeži 2018“

Dňa 26. 06. bol zrealizovaný seminár o správe o mládeži v YC|Mládežnícka klubovňa v Kysuckom Novom Meste. Semináru sa zúčastnilo 18 deti, mladých a dospelých. Účastníci sa dozvedeli o histórií tejto správy, zaujímavé oblasti a taktiež sa mohli pýtať otázky. Seminár dopadol úspešne, cieľ aktivity bol splnený a účastníkom bolo ukázané, kde správu nájdu. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.