Deň Európy

Online kvíz

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme oslavovali 9. mája Deň Európy. Počas tohto dňa pravidelne informujeme verejnosť, ale hlavne mládež o možnostiach, ktoré im Európska únia ponúka, či už sú to pracovné príležitosti, stáže, vzdelávanie sa, cestovanie a ďalšie iné.

Táto aktivita nám nebola umožnená kvôli mimoriadnej situácií spôsobenej koronavírusom a tak sme naše pole pôsobnosti presunuli do online priestoru a pre verejnosť sme si pripravili kvíz zameraný na Európsku úniu. Kvíz sme spustili v sobotu a zapojilo sa viac ako 30 hráčov. Prvým trom „najmúdrejším“ sme odovzdali vecné ceny a ostatným popriali veľa šťastia do budúcich kvízov.

V pondelok sme ďalej pokračovali v spolupráci s Europe Direct v organizovaní online diskusie práve na európske možnosti pre mladých. Na otázky odpovedal Patrik, ktorý na vlastnej koži zažil viacero tréningových kurzov a mládežníckych výmen pod programom Erasmus+ a momentálne spolu s ďalšími dobrovoľníkmi z OZ SYTEV pripravuje svoj vlastný Erasmus+ projekt.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, z Európskeho zboru solidarity a z Eurodesk Slovensko v spolupráci s Europe direct Žilina.