Ako sa vyznať vo svojich financiách (Spočítaj si to)

  • Post author:
  • Post category:ICM - 2020
Kahoot o finančnej gramotnosti

Počas online workshopu, ktorý sa uskutočnil v pondelok (16.11) s názvom „Ako sa vyznať vo svojich financiách“ sme vyhodnotili piatkovú diskusiu, kde sme diskutovali o niektorých nových výrazoch v oblasti financií, ktoré by mohli pozitívne alebo negatívne ovplyvniť niektoré začínajúce podniky. Použili sme Kahoot ako výučbový nástroj, aby sa sledujúci mohli viacej zapojiť do tejto diskusie. Účastníci si mohli hru zahrať spolu s nami alebo sledovať účastníkov, ktorí kahoot s nami hrali.

Diváci sa takisto mohli dozvedieť o možnosti Vyšehradského fondu. Divákov workshop zaujal a na základe ich záujmu aktívne kládli otázky.

Táto diskusia je podporená v rámci z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z programu Vyšehrad pod projektom s názvom ´Vidiecke dedičstvo ako základ podnikania.

visegrad fund logo blue 800px 1 4