Talentom k podnikavosti (Instagramová tvorba)

  • Post author:
  • Post category:ICM - 2020
Instagramová tvorba

Lucas Matejčík študuje v Dánsku, má 20 rokov a posledné 4 roky buduje na sociálnej sieti instagram svoj umelecký profil – Cigarettes_and_Wine – zameraný na literárnu tvorbu. Jeho špecializáciou je kalambúr, a teda hra so slovami, dopĺňaný vizuálnou stránkou príspevku, ktorá je tiež jeho originálnou vlastnou tvorbou. So svojim účtom prekročil hranicu 10 000 followerov, vďaka čomu nám mohol objasniť, aké výhody a možnosti instagram ponúka profilom, ktorým sa podarí prekonať toto číslo. Zo všetkých účtov na instagrame má k týmto extra možnostia prístup asi len približne 10% zo všetkých profilov.

Martin Sendek vyštudoval herectvo, pôsobí na Slovensku a veľkú časť voľného času venuje umeniu. Na instagrame vystupuje pod pseudonymom Epicky.Noocny.Bohem, kde denne publikuje svoju tvorbu. Začínal s poéziou kombinovanou s vizuálmi, vyskúšal si aj slovné hračky, no aktuálne jeho posledné príspevky nadobudli skôr hudobnú formu. Improvizácia, rap, spev, klavír a básnenie. Toto a ešte ďaleko viac môžete zažiť aj na jeho živých prenosoch, ktoré sa konajú zväčša v neskorých nočných hodinách. Martin je tiež súčasťou umeleckej skupiny „Básnici bez pera” a podielal sa aj na sérii čítačiek literárnej umeleckej tvorby v Bratislave, ktorá niesla názov „Od slova do slova.”

a

Počas diskusie nám hostia porozprávali o tom, čo viedlo k vzniku ich profilov, čo ich inšpiruje, ale prezradili nám aj ako to vyzerá, keď majú svoju tvorivú krízu.

Obaja Martin aj Lucas nám pomohli nazrieť do fungovania instagramu a vysvetlili nám ako to je s aktuálnymi logaritmami a algoritmami a aký vplyv majú na mladých literárnych kreatívcov. Uprostred diskusie sme otvorili debatu o umení samotnom. Čo všetko môže byť umenie, čo pre nich znamená a či ho môžeme nejako ohraničiť.

Posledná štvrť hodiná prednášky bola venovaná autorskej čítačke tvorby našich hostí

Počas celého vysielania sa počet divákov držal na čísle 20, no podľa štatistík náš webinár navštívilo celkovo až 650 ľudí.

-Simona Drábiková-

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

MŠ a IUV transparent