Zisťujeme, čo nám chýba (júlové zasadnutie KMMP)

kmmp jul 1

Dňa 01. 07. 2020 sa konalo už 30. zasadnutie KMMP. Na úvod predsedkyňa Monika privítala poslancov a zahájila zasadnutie. Následne poslanci vyhodnotili svoje júnové aktivity a naplánovali si aktivity na letné prázdniny ako napríklad Deň čokolády, deň priateľstva, deň piknikov alebo deň zmrzliny. Po naplánovaní aktivít začala otvorená diskusia medzi poslancami kvôli neúspešným aktivitám pre nedostatok záujmu zo strany verejnosti a hlavne mladých ľudí v našom meste. Poslanci si nastavili nové pravidlá, ako a kedy budú zdieľať pripravované aktivity, aby oslovili čo najväčší počet mladých ľudí v našom meste a okolí.

kmmp jul 3

Niekoľko členov sa rozhodl opustiť KMMP, ale naďalej budú pôsobiť ako dobrovolníci a pomáhať s prípravou našich aktivít. Poslanci sa dohodli a rozdelili si týždenné aktivity. Podelili si aj akcie na nastávahúci mesiac. Prišiel aj návrch na robenie programu na galavečer, keďže OZ SYTEV oslavuje svoje 5. výročie. Predsedníčka Monika ukončila zasadnutie poďakovaním za účasť a za aktivitu za predchádzajúci mesiac.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Európskeho zboru solidarity pod projektom „Svetové dni v meste“.

MŠ a IUV članky
esc 2