Tvoj talent, tvoja príležitosť

  • Post author:
  • Post category:ICM - 2020

V úvodných dňoch nového školského roka sa v dňoch 3., 4. a 7. septembra na Gymnáziu Hlinská v Žiline konali úvodné informačné semináre v rámci aktivity „Tvoj talent, tvoja príležitosť“. Cieľom infoseminárov bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o mimoškolských aktivitách v našom regióne.

Študenti prvého, druhého a tretieho ročníka tak mali počas troch dní príležitosť spoznať rôzne organizácie pracujúce s mládežou, ktoré im tak poskytujú rôzne aktivity na zmysluplné využívanie svojho voľného času. Predstavili sme im aj našu organizáciu SYTEV, ktorá poskytuje mladým ľuďom vzdelávacie aktivity, športové aktivity ale aj dobrovoľnícke ponuky. Viacero mladých ľudí v dnešnej dobe vyhľadáva rôzne dobrovoľníctva, tak sme im odprezentovali aj Kysucké dobrovoľnícke centrum, cez ktoré sa môžu zúčastňovať rôznych aktivít.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

MŠ a IUV članky