Spoločne pre zmenu

image 45

Dňa 30. mája 2024 sa konal workshop v bilingválnej sekcii gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Študenti 3. ročníka sa zúčastnili počas prvej vyučovacej hodiny. Počas tohto workshopu sa študenti oboznámili s Európskou úniou, jej orgánmi a možnosťami, ktoré ponúka mladým ľuďom. Aktivitami sa študenti bližšie zoznámili s fungovaním orgánov EÚ a následne diskutovali o ich dôležitosti. Zapájali sa do diskusií a vyjadrovali svoje názory. Workshop bol hodnotený veľmi pozitívne zo strany študentov.

image 46
image 47