Zisťujeme, čo nám chýba (Februárové zasadnutie KMMP)

Dňa 5. februára sa konalo už 26. zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Na úvod Monika, predsedkyňa, privítala všetkých poslancov a otvorila zasadnutie. Následne poslanci zhodnotili svoje januárové aktivity, ako bol napríklad prvý Mládežnícky ples, Selfie museum day, Nothing day, Popcorn day či Puzzle day. Niektoré aktivity sa, bohužiaľ, z dôvodu malého záujmu museli zrušiť. Aktivity, ktoré sa konali, sa mládeži páčili a chceli by mať takýchto aktivít viac.

Pri hodnotení Mládežníckeho plesu poslanci zhodnotili kladné aj záporné vlastnosti plesu a zároveň plánovali, čo by sa mohlo do budúceho plesu zlepšiť. Poslanci si určili čas porád, ktoré sa budú konať každý týždeň v pondelok o 15:00. Tu sa budú dolaďovať rôzne aktivity, ktoré sa plánujú počas nasledujúceho týždňa. Novinkou sú takisto inšpiratívne večery s hosťom, ktoré sa budú konať raz až dvakrát do mesiaca. Mládež taktiež pripravuje rôzne zaujímavé aktivity ako Nutella Day, Svetový deň bez mobilu, Pizza Day, Týždeň bezpečného internetu, Valentín, Muffin Day, Medzinárodný deň žien, Medzinárodný deň šťastia, Svetový deň vody, Waffle day, Svetový deň divadiel a rôzne iné.

Tieto aktivity boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Hodina deťom a mestom Kysucké Nové Mesto.