Zisťujeme, čo nám chýba

DSC07789

Dňa 17. marca 2023 sa uskutočnil workshop s názvom „Zistujeme, čo nám chýba“, organizovaný pre študentov Obchodnej Akadémie Dolný Kubín. Toto podujatie sa zameriavalo na zhodnotenie cieľov a konečných výstupov projektu ShowYourTalent, ako aj na osobné reflexie účastníkov a prípravu na nadchádzajúce prezentácie na konferencii. Po úvodnom privítaní sa účastníci workshopu zamerali na obhliadnutie sa za už zrealizovanými časťami projektu. Diskutovalo sa o dosiahnutých cieľoch a vyhodnotili sa konečné výstupy. Tento pohľad späť pomohol účastníkom lepšie porozumieť celkovému pokroku a prínosu ich práce.

Vzájomná reflexia účastníkov bola jednou z kľúčových častí workshopu. Študenti sa rozprávali o tom, čo sa naučili počas projektu, čo považovali za najťažšie v jeho realizácii a na čo boli vo svojej práci najviac hrdí. Taktiež mali možnosť zdieľať svoje myšlienky a návrhy na to, čo by ešte chceli pridať alebo dokončiť v rámci projektu. V rámci sebareflexie a osobného hodnotenia si účastníci zhodnotili svoj individuálny prínos a rozvoj počas projektu. Táto časť workshopu im umožnila zvýšiť sebavedomie a vyjadriť svoje vlastné úspechy a oblasti na zlepšenie.
Lekcia zásad správneho prezentovania bola ďalším dôležitým bodom programu. Účastníci sa dozvedeli o najlepších postupoch a technikách prezentácií a získali informácie o nadchádzajúcich udalostiach súvisiacich s prezentovaním jednotlivých projektov na konferencii. Táto príprava im pomohla zdokonaliť ich komunikačné schopnosti a prezentáciu ich projektov.

Na záver workshopu sa študenti venovali vypracovaniu dokumentácie k jednotlivým projektom, vrátane vyúčtovania a kontroly prezenčných listín. Táto administratívna úloha zabezpečila kompletnosť a poriadok v rámci projektu. Záverom tohto úspešného workshopu „Zistujeme, čo nám chýba“ možno konštatovať, že študenti Obchodnej akadémie Dolný Kubín dosiahli významné výsledky a osobný rozvoj v rámci projektu. Ich odhodlanie, snaha a spolupráca viedli k naplneniu cieľov aktivity.

DSC07742
DSC07715
DSC07729
image 11