Náučné chodníky pre všetkých

Od začiatku augusta sme začali s projektom Náučné chodníky pre všetkých. Na úvodnom stretnutí sme mládeži predstavili náš projekt a koncom augusta sme usporiadali víkendové vzdelávanie pre dobrovoľníkov, ktorí sa chcú zapájať do aktivít projektu. Počas augusta a septembra sme začali pracovať na príprave náučného chodníka, vybrali sme miesta, ktoré osadíme náučnými tabuľami v mestskej časti Dubie v Kysuckom Novom Meste.

Trasa náučného chodníka povedie od Pamätníku obetiam 1. svetovej vojny, židovský cintorín k Schaeffler Slovensko, ďalej kaplnka na dubskom cintoríne, erb Dubie, Kominitné centrum Dubie, Zvonica a skončí pri zákopoch 2. svetovej vojny. Pri písaní textov na informačné tabule sme oslovili aj Kysucké múzeum v Čadci konkrétne s Máriom Janíkom, ktorý nám poskytol množstvo informácií k historickým udalostiam spojených s bodmi náučného chodníka. S technickou pomocou náučných tabúľ nám pomáha Ľubomír Janoška, aktívny občan Dubia, ktorý nám aj s ďalšími dobrovoľníkmi a aktivistami pomáha s realizáciou projektových aktivít. Náučný chodník Dubie plánujeme otvoriť počas septembra. Naplánovanú máme aj prípravu ďalšieho náučného chodníka v oddychovej zóne Škorčie.

Tieto aktivity boli podporené z Európskeho zboru solidarity v projekte Náučné chodníky pre všetkých.