Deň seniorov

Den seniorov

V piatok 21. augusta pri príležitosti Svetového dňa seniorov sa 6 dobrovoľníkov z Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu spoločne vybrali do Domovu sociálnych služieb v Kysuckom Novom Meste na návštevu seniorov. Mládež si pre seniorov pripravila vedomostný kvíz z rôznych oblastí. Seniori sa rozdelili do 5 tímov a kvíz mohol začať. Po zodpovedaní otázok nasledovala druhá časť kvízu, ktorá pozostávala z hádania názvu pesničky a interpréta. Moderátor kvízu pustil hudobnú ukážku a tím, ktorý prvý vedel správnu odpoveď sa prihlásil. Po vyhodnotení kvízu sme všetkým seniorom odovzdali sladkú odmenu, prvé tri tímy získali diplom a víťazné družstvo aj veľkú čokoládu. Na ďalšiu podobnú aktivitu sa všetci zúčastnení tešia. 

Táto aktivita bola podporená z Európskeho zboru solidarity v projekte „Svetové dni v meste“. 

esc 2 1
vizualy logo iuventa fb 1