Úvodná tabuľa1
Úvodná tabuľa1

Náučný chodník Dubie

Prvotná myšlienka náučného chodníka v našom meste začala vznika začiatkom roka 2019. Aktívni mladí ľudia v rámci našej komunity prišli s nápadom vybudovať náučný chodník, ktorý v našom meste doposiaľ nebol. Myšlienky a plánovanie sa premenilo na skutky vďaka…

0 Comments
nature 3260516 1920
nature 3260516 1920

Memorial of the second World War

Illustrated photo Northwestern Slovakia and thus the Kysuce region were liberated as part of the Ostrava operation aimed at conquering industrial Silesia. The town itself was reached by Soviet troops on April 30, 1945, allegedly around 6:30. They advanced…

0 Comments
nature 3260516 1920 1
nature 3260516 1920 1

Pamätník 2. svetovej vojny

Ilustračné foto Pred 70 rokmi bolo oslobodené Kysucké Nové Mesto Rok 1945 bol posledným rokom druhej svetovej vojny. Na západnom fronte bol odrazený posledný zúfalý Hitlerov pokus o protiofenzívu v Ardenách a západní spojenci tlačili nemecké vojská z okupovaných území do Ríše. Obdobná…

0 Comments
zvonica dubie 4
zvonica dubie 4

The Bell Tower

The oldest and most valuable architectural object in Dubie is the bell tower. It contains a piece of the past and the work of the ancestors of the Dubie inhabitants. It is located in Kamenec under two large linden…

0 Comments
zvonica dubie 4
zvonica dubie 4

Zvonica

Najstarším a najcennejším architektonickým objektom Dubia je zvonica. Je v nej kus minulosti a práce predkov dubských obyvateľov. Nachádza sa na Kamenci pod dvoma veľkými lipami. Zvonice mali oznamovaciu funkciu pri požiaroch a živelných pohromách a ešte dnes slúžia…

0 Comments
kom. centrum 12
kom. centrum 12

Minigaléria Zvonica- Komunitné centrum Dubie

Minigaléria Zvonica - Komunitné centrum Dubie je príkladom participatívneho dizajnu (co-design), kde občania s rôznym odborným zameraním a stupňom angažovanosti vytvorili spoločenský priestor, ktorý spĺňa špecifické požiadavky komunitného života občanov Dubia. Myšlienka zveľadiť námestie pri príležitosti 650. výročia prvej…

0 Comments
IMG 3865 3
IMG 3865 3

Coat of Arms Dubie

On the occasion of the 650th anniversary of the written mention of Dubí, local activists organized an event, a celebration of a common past. The aim of which was to honour their ancestors and gather the natives and inhabitants…

0 Comments
IMG 3865 3
IMG 3865 3

Erb Dubie

Pri príležitosti 650 výročia písomnej zmienky o Dubí zorganizovali miestny aktivisti podujatie, oslavu spoločnej minulosti, ktorej cieľom bolo uctiť si svojich predkov a zhromaždiť rodákov a obyvateľov Dubia. Súčasťou tejto oslavy bolo aj získanie erbu Dubie, ktorý má podnietiť väčšiu hrdosť na…

0 Comments

Koniec obsahu

No more pages to load