Marcové zasadnutie Mestského mládežníckeho parlamentu

Dňa 04.03.2019 sa konalo v poradí 15. zasadnutie Mestského mládežníckeho parlamentu (ďalej MMP). Na zasadnutí prezentoval Patrik Hyll svoj projekt „Povedz nám to“ na ktorom pracoval spolu s Lukášom Hrošovským. Poslancom MMP predniesol reálne potreby detí a mládeže v Kysuckom Novom Meste Projekt prebiehal pod Nadáciu pre deti Slovenska. Následne bude Patrik Hyll spolu s Lukášom Hrošovským prezentovať svoje zistenia a závery aj na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční 14.03.2019. Na mestskom zastupiteľstve bude odovzdaná každému poslancovi vytlačená záverečná publikácia a následne sa bude o nej diskutovať spolu s mestskými poslancami. Na základe výsledkov z výskumu plánujeme vytvoriť koncepciu pre prácu s mládežou v Kysuckom Novom Meste, v ktorej chceme pripraviť konkrétne odporúčania.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.