Bezpečne a bez nenávisti online

image 26

Dňa 9.11.2023 sa konal vzdelávací workshop na Gymnáziu v Považskej Bystrici pre žiakov z KVARTY (9. triedy). Téma workshopu bola „Bezpečne a bez nenávisti online“. Workshop trval klasicky 45 minút a kombinoval teoretický výklad s prezentáciou a ukážkami. Na nedávnom workshope študenti prenikli do hĺbky pojmov, ako sú stereotypy, predsudky, diskriminácia, nenávisť a rasizmus. Ich aktívna účasť v rôznych aktivitách, vrátane hry Eurotrain, vyzdvihla význam problémov spojených s predsudkami. Diskutovali o osobných skúsenostiach a pocitoch, čo výrazne obohatilo celý program. Interaktívne vzdelávacie videá boli dobre navrhnuté na ilustrovanie týchto pojmov a slúžili ako účinná prevencia proti rasizmu a prejavom „hejtu“. Študenti sa nechali vtiahnuť do aktivít a svojou aktívnou spoluprácou prispeli k plynulému priebehu celého workshopu.

image 25
image 27
image 28
nivam 2