Fundraisers in action

“Fundraisers in action”
11.11 – 18.11.2015, Craiova, Rumunsko, 24 účastníkov z 12 krajín


V novembri sa na týždeň stalo prechodným bydliskom pre 2 Slovákov jedno z najkrajších rumunských miest Craiova. Tréningový kurz bol od začiatku plne nabitý, o čom svedčal už len rozpis aktivít, „trénovalo sa“ 12 hodín, od 9 do 21. Účastníci získali poznatky o fundraisingu, o tom ako nových sponzorov získavať, alebo aj o tom, ako ich zmapovať. Jednou z tém bola aj podpora financovania prostredníctvom EÚ. Dvadsaťštyri účastníkov sa naučilo, ako využívať moderné technológie pri  svojej práci, no popri tom, nezabúdali ani na zábavu, o ktorú sa postaral večer v kine, karaoke, či športový večer.  To, že sa účastníci skutočne nenudili, vám potvrdia aj videá, ktoré natočili počas tréningu.