North of the Sun

“North of the Sun”
10. – 16. 10.2015,  Londýn, Spojené kráľovstvo, 21 účastníkov z 3 krajín      


Rušný Londýn hostil v októbri výmenu inšpirovanú filmom nesúcim rovnaký názov “North of the Sun.” Film očaril organizátorov natoľko, že začali uvažovať o tom, ako by sami mohli zažiť niečo podobné. A tak sa zrodila táto výmena. Cieľom projektu bolo okrem iného posilniť schopnosti mladých, ich možnosti zamestnať sa, ako aj pokúsiť sa zmodernizovať súčasnú situáciu v oblasti mládežníckej práce. Využívali sa pri tom neformálne metódy vzdelávania ako learning by doing, ale aj learning through film, konkrétne film zachytávajúci situáciu európskych morí, predovšetkým zlé zaobchádzanie s nimi, snahu o ich zachránenie spolu s ľuďmi z iných krajín a zároveň tak chceli inšpirovať ďalších k tomu, aby vytvorili podobný film alebo výstavu fotografií  z ich vlastných skúseností. Účastníci okrem Youthpassu a Europassu získali “John Muir Award”, čo je ocenenie za vzdelávanie sa v prírode.