Employment4you

Employment4you(th)
19.-28.8. 2017 Zakopane

Projekt uskutočnení 19.-28.8. 2017 v meste Zakopane, bol zameraný na rozvoj otvorenejších, aktívnych a kreatívnych postojov mladých ľudí, identifikovanie možných existujúcich možností a príležitostí mládeže, vrátane tých ktoré prichádzajú z efektívnej medzinárodnej spolupráce, podpora aktivít a podnikateľských spôsobov ako premeniť nápady a plány v skutočnosť, podporiť schopnosť mládeže uplatniť sa na trhu práce a znížiť tak problémy nezamestnanosti a ukázať účastníkom akú veľkú silu majú mladý ľudia, prispievaním, rozširovaním a rozvojom možností v meniacej sa Európe, pretože oni tvoria budúcnosť.