Do Sports, Not Posts!

„Do Sports, Not Posts!“
16 – 24 August 2016, Eforie Sud, Rumunsko, 35 účastníkov z 5 krajín


Už samotný názov projektu napovedá, v akom duchu sa niesol týždeň v Rumunsku. Počas tejto výmeny sa sedem Slovákov naučilo niečo o minulých, ale aj súčasných typických jarných a letných športoch krajín ako sú Rumunsko, Francúzsko, Španielsko, Chorvátsko a samozrejme Slovensko. Hlavným cieľom bolo poukázať na pozitívny vplyv pravidelného športovania, ktorého kontrastom je nadmerné využívanie a trávenie času na internete.  To čo robí tento projekt výnimočným je účasť desiatich nepočujúcich alebo hluchonemých ľudí. A práve šport má byť nástrojom pomocou ktorého sa začlenia medzi ostatných. Okrem toho, mali účastníci možnosť naučiť sa posunkovú reč.

Viac o projekte od jej účastníka:
V rámci projektu sme sa učili posunkovú reč a robili sme mnoho športových aktivít. Každý deň nás čakala iná športová aktivita. Spoznali sme kultúry iných krajín. Jeden deň sme absolvovali aj výlet do ďalšieho mesto Constanty, kde sme si mohli pozrieť krásy tohto mesta. Celkovo hodnotím na projekte prácu s nepočujúcimi. Naučili sme základy nového jazyka, ktorý je známy po celom svete a málokto z nás počujúcich ho ovláda. Vytvorili sme si medzi sebou kamarátstva, ktoré môžu vzniknúť len na takýchto projektoch. Veľmi pozitívne hodnotím angažovanosť organizácie SYTEV v rámci mobilitných projektov. Náklady na cestovanie, ktoré sú hradené účastníkom vopred neposkytuje žiadna iná organizácia a mnohokrát je problém s vymožiteľnosťou peňazí za letenky späť. Hlava organizácie s nami komunikovala a vždy keď sme niečo potrebovali bola nám poskytnutá postačujúca starostlivosť.