Environment and Young People’s Role

“Environment and Young People’s Role”
Bitola, Macedonia 20th – 27th November 2017

Mládežnícka výmena usutočnéná 20.-27. novembra v Macedónsku, bola zameraná na vyzdvihnutie problémov starostlivosti o životné prostredie a jeho udržiavanie. Počas tohto týždňa účastníci diskutovali o príčinách znečistenia, možnostiach zredukovania problémov, zdieľali svoje kreatívne nápady a podávali ich umeleckou formou, či už prostredníctvom videí, divadla alebo umeleckého workshopu s papierom a plastickým odpadom, fľašami a nevyužitým oblečením. Výsledkom projektu bola konečná správa vo forme videa, ktoré poukazuje na problému degradácie životného prostredia a ktoré bolo určené pre rozšírenie pomocou miestnych médií.