Buy as much as you can consume

„Buy as much as you can consume“
01. – 09. 11., Malatya, Turecko

V termíne 01. – 09.11.2016 sa pätica Slovákov, spoločne so svojím lídrom, zúčastnila mládežníckej výmeny Buy as much as you can consume v tureckom meste Malatya. Účastníci sa bližšie oboznámili s problematikou plytvania a naučili sa, ako je možné tomuto negatívnemu javu predchádzať a postupne ho eliminovať, a že stačí kupovať toľko, koľko sme sami schopní spotrebovať. Priestor bol venovaný aj aktivitám zameraným na identifikáciu hlavných príčin a dôsledkov plytvania. Taktiež sa dozvedeli, ako narábanie s odpadom, najmä potravinovým, a recyklácia fungujú v zahraničí. Prostredníctvom výmeny si zúčastnení mohli viac uvedomiť potrebu vzájomnej tolerancie, priateľstva a bratstva. Navyše, určitý priestor bol venovaný aj spoznaniu miestnej kultúry a tradícií, ako aj pamiatok, čo si participujúci zvlášť pochvaľovali, keďže takto mali príležitosť rozšíriť si vedomosti aj o iných národoch.

„Mali sme možnosť spoznať rôzne kultúry, spôsob života a hlavne nových zaujímavých ľudí. Súčasťou programu bol aj výlet do prírody a obhliadka mesta a pamiatok. Odchádzala som s nezabudnuteľným zážitkom a príjemnou skúsenosťou.“ [Nikola]

„Projekt mi dal do života veľa. Naučila som sa nové informácie z prostredia environmentalistiky, spoznala nové kultúry, získala mnohých nových priateľov rôznych národností. Navštívila som dych-berúce miesta ako horu Nemrut, staroveké mesto Aslantepe či údolie Levent, naučila sa zjednávať ceny. V neposlednom rade som vďaka projektu spoznala lásku, ktorá trvá aj po skončení pobytu. Projekt predčil moje očakávania a zažila som počas neho najlepšie chvíle môjho života.“

Slovenskí účastníci odchádzali namotivovaní a zhodli sa, že by si výmenu ešte určite zopakovali, čomu sme veľmi tešíme.